03.01.13
  • Omówienie zadań. (kody w archiwum)
  • Szukanie silnie spójnych składowych (kod w zadaniu drogi w archiwum contestu).
  • Mosty i punkty artykulacji.
  • Wykład o mostach.
  • ZADANIE DOMOWE: Blokada XV OI