[14 03 2013] Dynamiki

1. Zadanie "Mapa gęstości"

2. Zadanie "Konduktor"

3. Zadanie "Działka"

  • http://main.edu.pl/pl/archive/oi/9/dzi
  • każdy wiersz rozważamy osobno
  • korzystamy z tablicy wysokości od najbliższej jedynki
  • na stosie trzymamy możliwe początkowe krawędzie
  • maksymalizujemy przetwarzany prostokąt

4. Metoda włączeń i wyłączeń