Mokip 14.09.2011

Podstawowe struktury i metody

  1. Zapisywanie złożoności czasowej za pomocą notacji O - definicja i przykłady (m. in. wyszukiwanie binarne)
  2. Proste struktury:
    • kolejka (FIFO)
    • stos (LIFO)
    • lista (implementacja wskaźnikowa)
  3. Zadanie Balloons z CEOI 2011 - przykład zastosowania stosu
  4. Zadanie domowe: Architekci z XVI OI (II etap) (podpowiedź: warto wykorzystać listę)