MOKIP 14.11.2011
 1. Jak najlepiej reprezentować punkty (uwaga na porównywanie punktów o współrzędnych rzeczywistych!)
 2. Podstawowe narzędzie - iloczyn wektorowy
  • po której stronie prostej znajduje się punkt?
  • liczenie pola dowolnego wielokąta
  • czy odcinki się przecinają?
  • czy punkt należy do odcinka?
  • czy punkt należy do wielokąta (O(log n) dla wielokąta wypukłego, O(n) dla dowolnego)
 3. Zadanko Mur z III OIG
 4. O sortowaniu kątowym, jak zaimplementować komparator do STL-owego sorta
 5. Zadanko Ołtarze z VI OI
 6. Zadanie domowe - Owce z XVII OI oraz Akcja komandosów z XII OI.
 7. Kod do Najazdu z XIII OI:http://dl.dropbox.com/u/6779038/cpp/najazd.cpp