MOKIP 17.09.2012 (grupa podstawowa)

Podstawowe struktury danych

 1. Tablica - nieuporzadkowany, (zwykle) ograniczony zbiór liczb, rozróżnialnych przez indeksy (numery).
 2. Stos (LIFO) - zbiór danych umożliwiający dwie operacje:
  • PUSH(x) - wstawienie x na szczyt stosu
  • POP() - zdjęcie elementu ze szczytu stosu.
 3. Kolejka (FIFO) - zbiór danych umożliwiający dwie operacje:
  • PUSH(x) - wstawienie x na koniec kolejki (przyjście klienta)
  • POP() - zdjęcie elementu z poczaktu kolejki (obsłużenie i odprawienie klienta)
 4. Lista (przedstawienie idei) - zbiór elementów oparty na wskaźnikach na kolejne elementy (każdy element jest przechowywany wraz ze wskaźnikiem na następny i poprzedni element). Umożliwia dodawanie i usuwanie elementów w czasie stałym - O(1).

Przykład specyficznego wykorzystania tablicy - zadanie Mrówki. Opracowanie zadania: LINK.