MOKIP 19.10.2011
 1. Rozwiązanie zadania domowego - Aquapark z finału III OIG (kod: aqu.cpp)
 2. Wprowadzenie do grafów
 3. Algorytm BFS
  • implementacja
  • wykorzystanie do liczenia najkrótszej ścieżki z jednego wierzchołka do pozostałych wierzchołków
 4. Algorytm DFS
  • implementacja
  • badanie spójności grafu, wyznaczanie spójnych składowych
 5. Drzewo przeszukiwań DFS
  • numeracja pre- i post-order
  • liczenie wielkości poddrzewa
  • zapytania "czy i jest przodkiem j"
 6. Zadanka: