Wykład Accka 20.09.2012
  1. Co to jest haszowanie?
  2. Ukryta pułapka - paradoks urodzin.
  3. Wyszukiwanie wzorca w tekście - algorytm Karpa -Rabina
  4. Sprawdzanie czy dwa podsłowa są jednakowe w czasie stałym.
  5. Zadanie Pociągi z 15 OI