Mokip 21.09.2011

Kopiec, Find & Union, sortowanie w czasie O(n log n)

  1. Dokończenie zadania Balloons
  2. Zadanie Architekci z XVI OI - rozwiązanie
  3. Struktura Find & Union - opis działania i przykład implementacji
  4. Zadanie Małpki z X OI - przykład zastosowania Find & Union oraz podejścia offline