MOKIP 22.02.2012
  1. Algorytm Bellmana-Forda i Floyda-Warshalla
  2. Paczka z kodami. Wprowadziłem kilka poprawek, dotyczących nieskończonych wag oraz uwagę, że funkcja has_neg_cycle stwierdza, czy istnieje osiągalny ze źródła cykl o ujemnej wadze, a nie po prostu jakikolwiek taki cykl. Test 3.in to ilustruje.
  3. Zadania domowe: z Bellmana-Forda oraz zadanie Zdjęcia, które warto napisać bez używania wskaźników, trzymając drzewo w dwóch tablicach val i maxSonPom. Floyda-Warshalla proponuję po prostu sobie napisać.