MOKIP 24.09.2012 (grupa podstawowa)
  1. Sortowanie przez wybór - O(n^2)
  2. Sortowanie przez wstawianie - pesymistycznie O(n^2), optymistycznie O(n)
  3. Sortowanie przez scalanie - O(n log n)
  4. Sortowanie szybkie - pesymistycznie O(n^2), optymistycznie O(n log n)
  5. Sortowanie przez kopcowanie - O(n log n)
  6. Sortowanie przez zliczanie - O(n+A), gdzie A to maksymalna wartość, która może wystąpić w tablicy