MOKIP 26.09.2012

Najdłuższy podciąg rosnący:

  1. Prosty dynamik O(n^2)
  2. Z drzewami
  3. Z wyszukiwaniem binarnym

Find-Union

  1. LCA Offline
  2. Pionki na jednowymiarowej planszy: F-U z markerami początku i końca przedziału (first/last)

Kody można pobrać tutaj.
Mała poprawka do LIS-a znajduję się TUTAJ