MOKIP 28.09.2011
  1. Kopiec - definicja i sposób implementacji
  2. Sortowanie w czasie O(n log n)
    • podział algorytmów sortujących (ze względu na stabilność, złożoność czasową i pamięciową)
    • sortowanie przez kopcowanie
    • jak używać funkcji sort z biblioteki STL
  3. Zadanie domowe - Gra w minima z finału XVII OI