7.11.2012

1. Kilka podstawowych definicji:

 • Prefiks - początkowy fragment słowa.
 • Sufiks - końcowy fragment słowa.
 • Wzorzec - wyszukiwane słowo w tekście.
 • Prefikso-sufiks - prefiks będący jednocześnie sufiksem słowa.

2. Algorytm KMP

 • Wyznaczanie funkcji prefiksowej
 • Zastosowanie do wyszukiwania wzorca w tekście w czasie liniowym.

3. Okresy i pierwiastki słowa

 • Wyjaśnienie obu definicji.
 • Związek między okresami słów, a prefikso-sufiksami.
 • Lemat o okresowości.

4. Zadanie Okresy Słów z I etapu XIII Olimpiady Informatycznej.

5. Algorytm Manachera

 • Wyjaśnienie co to jest palindrom.
 • Przykładowa implementacja z objaśnieniem.

Ciekawy wykład o Algorytmach Tekstowych znajduje się TUTAJ