Contest

Zwycięzcy
1. Kasia Sobas - 120
2. Piotr Klasa- 46
3. Łukasz Proksa- 36

Zadania:

  • Akcja Komandosów XII OI
  • Drogi PA 2005
  • Pole Uprawne PA 2006
  • Inwestycja PA 2001

Omówienie zadań zgodni z wynikami głosowania na następnym MOKIP-ie

kody