Linki

Strony wielofunkcyjne

Strony konkursów i organizacji

  • www.oi.edu.pl - oficjalna strona Olimpiady Informatycznej (w tym szczególnie ważna sekcja Książeczki OI z opracowaniami zadań z lat ubiegłych)
  • www.fundusz.org - Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, organizujący obozy interdyscyplinarne, warsztaty informatyczne i nie tylko
  • talent.edu.pl - strona Stowarzyszenia Talent, organizatora obozów informatycznych (Delfinów, ONTAKów i innych)
  • konkurs.adb.pl - strona konkursu Potyczki Algorytmiczne
  • hs.spoj.pl - strona SPOJ-owego konkursu High School Programming League
  • sun.aei.polsl.pl/~liga - strona Ligi Zadaniowej Politechniki Śląskiej

Strony do nauki teorii

Strony z zadaniami do rozwiązania

Wskazówki techniczne

Dokumentacje i tutoriale języków i bibliotek

Ciekawe artykuły

Zachęcam do zamieszczania linków do okołoalgorytmicznych artykułów/podręczników itp., których przeczytanie nie jest Twoim zdaniem stratą czasu.