O kółku

MOKIP to koło informatyczne działające przy VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach. Jego zadaniem jest przygotowanie członków do Olimpiady Informatycznej. Kółko jest prowadzone przez uczniów dla uczniów. Jest to przedsięwzięcie non-profit - zarówno wykładowcy, jak i ich uczniowie przychodzą na kółko całkowicie dobrowolnie, nic nie płacąc ani nie dostając wynagrodzeń.

Co roku członkowie MOKIPu uzyskują bardzo dobre wyniki w Olimpiadze Informatycznej. Jest to prawdopodobnie najlepiej działające w Polsce przedsięwzięcie tego typu (pozaszkolne kółko informatyczne), jeśli uznać Olimpiadę Informatyczną za wyznacznik.

Wykłady kółka trwają około półtorej godziny. W jego trakcie prowadzący omawia teorię i kilka problemów wykorzystujących ją i rozwijających jej zastosowania. Na koniec zwykle można usłyszeć zadanie domowe, na którym uczestnicy mają szansę potrenować poznane techniki. Nie trzeba się wcześniej zapisywać, wystarczy przyjść (patrz Kontakt).

Wykłady są prowadzone na dwóch poziomach zaawansowania (jeżeli w danym roku szkolnym grupa uczestników jest mała, to realizowany jest tylko jeden z poziomów). W grupie początkującej można usłyszeć o podstawowych algorytmach, elementarnych strukturach danych, technikach programowania przydatnych na zawodach. Umiejętność programowania ułatwia zrozumienie wykładu. Doświadczeni olimpijczycy w grupie bardziej zaawansowanej poznają ciekawe problemy i nietrywialne algorytmy. Do zrozumienia tych zagadnień są potrzebne podstawy teoretyczne oraz praktyka.

Co kilka-kilkanaście tygodni odbywają się pięciogodzinne zawody (Mokip Contest), na których uczestnicy mogą sprawdzić swoje praktyczne umiejętności w warunkach zbliżonych do tych, w których będą pisać na II i III etapie Olimpiady Informatycznej.