Zadania trudniejsze

Drzewa (jako grafy):

 1. Listonosze, ONTAK 2009
 2. Harbingers, CEOI 2009

Dynamiki:

 1. Leaves, SPOJ

Geometryczne:

 1. Wielokąt wypukły
 2. Tri, CEOI 2009
 3. Zamknąć Godzillę, ONTAK '09

Grafowe:

 1. Autostrady, X OI
 2. Biura, XIV OI
 3. Mafia, BOI 2008
 4. Dla danego grafu nieskierowanego z ważonymi krawędziami znajdź drugie najtańsze drzewo rozpinające. $n \le 10^5, m \le 2*10^5$
 5. Ile trzeba usunąć krawędzi z grafu nieskierowanego, żeby go rozspójnić?
 6. Danych jest n par liczb: $(in_i, out_i)$, $n \le 200$. Czy da się utworzyć n-wierzchołkowy graf skierowany (bez pętli i wielokrotnych krawędzi), dla którego $(in_i, out_i)$ będą oznaczały odpowiednio stopień wejściowy i wyjściowy i-tego wierzchołka? Daj przykład takiego grafu, jeśli się da.

Nieszufladkowalne:

 1. Powódź, XIV OI